top of page

Waar-heid

De buigzame werkelijkheid

Waar sta jij? Wat is jouw perspectief als mens? Sta jij vast verankerd? Is jouw positie een oordeel of een vooroordeel, en biedt dit rust of onrust? Wat is waarheid? Bestaat er maar één perspectief of meerdere? Durf je jezelf te verplaatsen en een andere positie in te nemen?

Project 'Waar-heid' is een onderzoek naar verschillende perspectieven en wat de waarheid is van elk perspectief. Komende tijd zal dit project zich geen verdiepen in thema's als discriminatie en LHBTIQ+.

bottom of page